บ้านไม่ใช่สถานที่

ทีม 8plan พร้อมออกแบบบ้านที่ดีที่สุด "เพื่อคุณ"

แต่เป็นความรู้สึก

 

บ้านชั้นเดียว