top of page

หนังสือเล่มนี้  เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบในการเรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม SAP 2000 ของอาคารบ้านพักอาศัย 3 ชั้น เป็นหนังสือที่มีประโยชน์และสามารถนำไปประกอบในการก่อสร้างและต่อยอดธุรกิจ เขียนโดย ดร.อภัย ชาภิรมย์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง 

หนังสือ ANALYSIS and DESIGN STRUCTURE (Color)

SKU: 0013
฿1,100.00ราคา
  • หนังสือเล่มนี้ เป้นหนังสือ ประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวนโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรม SAP 2000 จัดพิมพ์ในรูปแบบปริ้นสีทั้งเล่ม

Add our social media
  • Facebook
  • YouTube

RELATED PRODUCT