0

ลงทะเบียนยื่นยันตัวตนผู้ใช้บริการ 8PLAN

PLAN-BUILDER

1. ยืนยันอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข

2. ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลที่ฉันกรอกด้านล่างขอรับรองเป็นความจริงทุกประการและฉันต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลนี้ ที่ให้แก่ 8PLAN *เอกสารทุกแผ่นให้คุณลงนามรับรองเอกสารถูกต้องทุกฉบับ ก่อนส่งมาเพื่อยื่นยันตัวตน

ประเภทนิติบุคคล

3. .หลักฐานประกอบการยืนยันตัวตน

อัปโหลดที่นี่
Max File Size 15MB
อัปโหลดที่นี่
Max File Size 15MB
อัปโหลดที่นี่
Max File Size 15MB
อัปโหลดที่นี่
Max File Size 15MB
อัปโหลดที่นี่
Max File Size 15MB

รอให้เจ้าหน้าที่ยืนยันการสมัครและให้รหัสสำหรับคุณ

เวลาทำการ   วันจันทร์ - วันเสาร์  | 8.00 - 17.00 น. 

เบอร์โทรติดต่อ   044-822232

เยี่ยมชมสื่อสังคมของเรา

  • 768px-LINE_logo.svg
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

UPDATE 18/01/64 © 2020 by Infinity Construction, Co., Ltd