ลงทะเบียนยื่นยันจองคุยกับสถาปนิก 8PLAN

PLAN-RENDER

1. ยืนยันอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข

ผลงาน RENDER VIDEO

Render บ้านชั้นครึ่ง 8.1 พันวิว

Render บ้านสองชั้น 5 พันวิวใน FB

ผลงาน RENDER รูป

Render 7.jpg
Bedroom 1 Edit.jpg

2. ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการออกแบบ

ต้องการ render อะไร

ดูตารางราคาค่าบริการ คลิกที่นี่

Your content has been submitted

*) กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วคลิกส่ง ก่อนการจองวันเวลา

3. การจอง วันเวลา-นัดหมาย กับสถาปนิก

*การจองเวลานัดหมาย แนะนำให้ผู้ใช้บริการจองล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากตอนนี้มี

ผู้ขอรับบริการออกแบบบ้านฟรี เป็นจำนวนมาก และทีมสถาปนิกจะได้ศึกษาข้อมูลความต้องการ

เบื้องต้นสำหรับการออกแบบที่คุณต้องการ เพื่อจะได้นำเสนอ แนะนำ ให้ข้อมูล ในวันนัดหมาย