ลงทะเบียนยื่นยันจองคุยกับสถาปนิก 8PLAN

PLAN-ROOM

1. ยืนยันอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข

ผลงานการออกแบบภายใน

AA1.jpg
Kitchen.png
Bedroom 1 Edit.jpg

ดูผนงานออกแบบภายในอืนๆ คลิกที่นี่

2. ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการออกแบบ

ต้องการออกแบบภายในอะไร
พื้นที่ห้องที่จะออกเบบ
arrow&v
Upload
Upload
Upload

Your content has been submitted

*) กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วคลิกส่ง ก่อนการจองวันเวลา

3. การจอง วันเวลา-นัดหมาย กับสถาปนิก

*การจองเวลานัดหมาย แนะนำให้ผู้ใช้บริการจองล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากตอนนี้มี

ผู้ขอรับบริการออกแบบภายใน เป็นจำนวนมาก และทีมสถาปนิกจะได้ศึกษาข้อมูลความต้องการ

เบื้องต้นสำหรับการออกแบบที่คุณต้องการ เพื่อจะได้นำเสนอ แนะนำ ให้ข้อมูล ในวันนัดหมาย