ลงทะเบียนยื่นยันจองคุยกับสถาปนิก 8PLAN

PLAN-RENOV

1. ยืนยันอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข

2. ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการออกแบบ

ต้องการต่อเติมอาคารอะไร
สไตล์ที่คุณต้องการ
พื้นที่ต่อเติมบ้านที่คุณต้องการ

จำนวนห้องนอน

จำนวนห้องน้ำ

จำนวนห้องนั่งเล่น

จำนวนห้องครัว

จำนวนที่จอดรถ

arrow&v
Upload
Upload
Upload

Your content has been submitted

*) กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วคลิกส่ง ก่อนการจองวันเวลา

3. การจอง วันเวลา-นัดหมาย กับสถาปนิก

*การจองเวลานัดหมาย แนะนำให้ผู้ใช้บริการจองล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากตอนนี้มี

ผู้ขอรับบริการออกแบบ เป็นจำนวนมาก และทีมสถาปนิกจะได้ศึกษาข้อมูลความต้องการ

เบื้องต้นสำหรับการออกแบบที่คุณต้องการ เพื่อจะได้นำเสนอ แนะนำ ให้ข้อมูล ในวันนัดหมาย