top of page

(Energy Saving 5  )

ฉลากวัสดุก่อสร้างเบอร์ 5

ประเทศไทยกับมาตรฐาน วัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงาน

             โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลากประหยัดพลังงาน ถือเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการวัสดุก่อสร้าง ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ผู้บริโภค โดยให้สังเกตว่า หากพบผลิตภัณฑ์ที่มีการติดฉลากเบอร์ 5 ซึ่งผ่านเกณฑ์การรับรองจากกระทรวงพลังงานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัย และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตพิมพ์ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเพิ่มเติม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพสูงโดยการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงให้กับผลิตภัณฑ์ จำนวน 19 ผลิตภัณฑ์ อาทิ ฉนวนใยแก้ว สีทาผนังอาคาร ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบา หลังคากระเบื้อง เป็นต้น  เอกสารประกาศของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

img2_1.png

5 วัสดุก่อสร้างกันร้อน ประหยัดไฟเบอร์ 5

       การก่อร่างสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย เป็นการลงทุนระยะยาว เพื่อให้บ้านเป็นที่อยู่อาศัยไว้สำหรับพักกาย พักใจ พักผ่อนอย่างมีความสุข แต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปีในประเทศไทย หากบ้านไม่ได้ผ่านการออกแบบบ้านให้สอดรับกับธรรมชาติ ไม่วางแผนงานก่อสร้างให้ดี บ้านที่คาดหวังไว้ว่าจะเป็นสถานที่ที่ให้เป็นร่มเงา อาจกลายเป็นเตาอบดี ๆ ได้เช่นกันครับ เนื้อหานี้ “บ้านไอเดีย” พาไปรู้จักกับวัสดุก่อสร้างเพื่อบ้านเย็นที่หาซื้อได้ง่าย มีจำหน่ายตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างและศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วไป เพียงปรับเปลี่ยนเลือกใช้วัสดุตามคำแนะนำในเนื้อหานี้ รับประกันได้ว่า อุณหภูมิภายในบ้านของผู้อ่าน ย่อมลดลงกว่าบ้านทั่วไปอย่างแน่นนอนครับ (อ้างอิง Q-CON)

Cool-House.jpg

ความร้อนในบ้านเกิดจากปัจจัย อะไรบาง ?

         ในประเทศไทย ถือว่าเป็นประเทศที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง กว่าในประเทศแถวยุโรป อุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายนอก ประมาณ 29 - 34 องศาเซลเซียส ทำให้อาคารและบ้านพักอาศัย ต้องใช้เครืองปรับอากาศมาช่วยลดอุณหภูมิความร้อนจากภายนอก  อุณหภูมิภายในที่ทำให้รู้สึกอยู่สบาย ประมาณ 24-25 องศาเซลเซียส  ปัจจัยที่ส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ได้แก่

             1.การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์  อาทิ การเผาไหม้เชื้อเพลิง 

            2.การทำลายสิ่งแวดล้อมจากมนุษย์ อาทิ การตัดไม้ ทำลายป่า การเผาไหม้ในกิจกรรมต่าง ๆ

        2 ปัจจัยนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) คือ ขบวนการที่รังสีความร้อนจากพื้นผิวโลกจะถูกดูดซับโดยก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ และแผ่รังสีออกไปอีกครั้งในทุกทิศทาง เนื่องจากการแผ่รังสีออกไปอีกครั้งถูกส่งกลับมายังพื้นผิวโลกและบรรยากาศด้านล่าง เป็นผลทำให้ระดับอุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยสูงขึ้นถ้าไม่มีก๊าซเหล่านี้ จากปรากฏ

การณ์เรือนกระจก ส่งผลให้ เกิดภาวะโลกร้อนทั่วโลก 

การช่วยลดอุณหภูมิความร้อนให้กับโลก ?

1. การลดการใช้วัสดุที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

2. รณรงค์การหยุดทำลายธรรมชาติ

3. การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ในกิจกรรมของมนุษย์   

การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเบอร์ 5 กับ การลดความร้อนและลดการใช้พลังงาน

         การเลือกการใช้วัสดุก่อสร้างเบอร์ 5 เป็นการช่วยลดความร้อนให้กับโลก ได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากกระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ  การลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ได้อีกด้วย วัสดุก่อสร้างถือว่าเป็นวัสดุที่สำคัญ เนื่องจากมนุษย์ต้องมีการสร้างที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงค์ชีวิต ที่เราสามารถช่วยลดความร้อนของโลกได้ ที่ใกล้ตัวเรามากอีกอย่าง

        การสร้างอาคาร-บ้านพัก อาศัยในปัจจุบันก็จะให้ความสำคัญ ต่อการลดความร้อนภายในบ้าน สิ่งที่สำคัญ สถาปนิกผู้ออกแบบต้องมีความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงาน เพื่อแนะนำให้ผู้ต้องการมีบ้านพักอาศัย ให้ความสำคัญต่อการใช้วัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงาน

Credit

Written by : 8Plan team

bottom of page