top of page

Consult and Project Management

ที่ปรึกษาโครงการ-ควบคุมงาน

สำนักงาน สตาร์เวลล์

ออกแบบโครงสร้างและที่ปรึกษาโครงการ
ณ จังหวัดนครราชสีมา

รับออกแบบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ ถึงขนาดใหญ่พิเศษ โดยคำนวณจากโปรแกรม SAP2000 และ ETABS 2016 จากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง และเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน การันตีจากประสบการณ์มากมายนานกว่า 10 ปี

โครงการบ้านอิ่มวิเศษ

โครงการบ้านพักอาศัย สไตล์ลักชัวรี่ (Luxury Style) ณ จังหวัดนครราชสีมา

บ้านพักอาศัยขนาดใหญ่และมีเรือนรับรอง ย่อย ตามพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 5 อาคารไม่รวม ตัวบ้านหลัก ในพื้นที่มากกว่า 3 ไร่ ได้เป็นที่ปรึกษาโครงการทั้งหมด เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการบ้านพักอาศัย 4 ชั้น 

โครงการบ้านพักอาศัย สไตล์โมเดิร์น มีทั้งหมด 4 ชั้น ที่มีการออกแบบโครงสร้างที่มีความซับซ้อนกับบริบท

โดยใช้โปรแกรมคำนวณการรับแรงออกแบบโครงสร้างทั้งหมด ด้วย SAP2000 และ ETABS2016 ยังเป็นที่ปรึกษาโครงการ ควบคุมงานก่อสรา้งทั้งหมดอีกด้วย

bottom of page