top of page

DESIGN

KNOWLEDGE

เกร็ดความรู้

#1.jpg

July 1, 2020

บ้านเบอร์ 5 เป็นโครงการฉลากประสิทธิภาพของบ้านและอาคารเบอร์ 5 โดยเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงการเลื่อกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยยึดแนวคิด 4E..... READ MORE>>

Logo_edited.png

Lassamon Prapamontol

istock_000032773152medium_slide-96511acb

September 4, 2020

LED V.S. Non LED

LED ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไส้เนื่องจากแสงไดโอดมีประสิทธิภาพมากกว่าประหยัดพลังงานกว่าหลอดไส้

หลอด LED ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไส้มากกว่า 75% ในระดับพลังงานต่ำความแตกต่างจะยิ่งใหญ่ขึ้น หลอดไฟ LED ที่สว่างสดใสใช้เพียง 11 ถึง 12 วัตต์... READ MORE>>

Logo_edited.png

Hanny Chandra Pratama

03.jpg

October 9, 2020

สไตล์บ้านในสถาปัตยกรรม

เคยคิดไหมว่าบ้านของคุณมีสไตล์แบบไหน? ในสถาปัตยกรรมมีมากกว่า 100 รูปแบบทั่วโลกเพราะทุกประเทศอาจมีสไตล์ทั่วไปในขณะที่ออกแบบบ้าน แล้วในเมืองไทยล่ะ? แน่นอนเรามี เรามีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมในประเทศ

READ MORE>>

Logo_edited.png

8PLAN Team

digital_construction_process.jpg

December 5, 2020

แบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ BIM [Building Information Modeling]  เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับ วง

การงานสถาปัตยกรรม และการก่อสร้าง ที่เริ่มตั้งแต่การออกแบบอาคารไปจนถึงการก่อสร้างโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมกระบวนการต่างๆ ระบบจะสร้างแบบจำลอง ..... READ MORE>>

Logo_edited.png

8PLAN Team

Cool-House.jpg

December 30, 2020

ครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลากประหยัดพลังงาน ถือเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการวัสดุก่อสร้าง ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ผู้บริโภค โดยให้สังเกตว่า หากพบผลิตภัณฑ์ที่มีการติดฉลากเบอร์ 5 ซึ่งผ่านเกณฑ์ ..... READ MORE>>

Logo_edited.png

8PLAN Team

Green House

December 5, 2020

coming soon READ MORE>>

Logo_edited.png

8PLAN Team

bottom of page